+46 (0) 72 194 76 03 info@swedrop.com

När Fastab AB klottersanerar en vägg i Malmö, saneras även spillvattnet innan det kommer ut i recipienten. Inte heller i naturen lämnas spår av skadegörelsen!

Med dagvattenfilter från Swedrop absorberas metaller, kolväten, och andra organiska föroreningar. Swedrop sänks helt enkelt ner i dagvattenbrunnen före sanering startar. Efteråt tas det upp igen för rekonditionering och återanvändning vid nästa saneringsuppdrag. Snabbt-enkelt- effektivt.