+46 (0) 72 194 76 03 info@swedrop.com

The Ångström Laboratory at Uppsala University and the Swedish University of Agricultural Sciences, have received a grant to conduct further research into materials that specifically absorb PFAS/PFOS. The research was initiated by a query from Swedrop AB in Helsingborg, Sweden. We manufacture filters for storm water drains. Our filters are equipped with multiple absorbents in order to address the complex pollution in storm water. Activated carbon being one, which is in itself is a good absorbent for PFOS/PFAS. The problem is that storm water contains a vast array of pollutants that are absorbed by the filter. These exist in significantly higher concentration than PFOS/PFAS. Hence, the filter will be saturated by everything else that pollutes storm water. The solution could be an absorbent that is very selective as well as efficient in absorbing PFOS/PFAS. Link to Uppsala University

The challenge in purifying storm water is the sheer number of pollutants. An ordinary ”one size fits all” absorbent won’t cut it. This is why Swedrop is charged with at least three specific absorbents, each one specific for a class of pollutants (oil, heavy metals, organic compounds…). Moreover, we have developed a few variants aimed at specific issues with storm water.

Fokus på PFOS/PFAS problemet.

Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet fått anslag för att vidare utforska vissa material, som specifik absorbent för PFOS/PFAS.  Uppslaget till forskningen väcktes efter en fråga från Helsingborgsföretaget Swedrop AB, som tillverkar filter för dagvattenbrunnar. Deras filter innehåller flera olika absorbenter, bland annat aktiv kol vilket i och för sig är en god absorbent för PFAS/PFOS. Problemet är att dagvatten innehåller mängder av föroreningar som tas upp av filtret.  Dessa föreligger i koncentrationer som kan vara väsentligt högre än den för PFOS/PFAS. Filtret blir kort sagt mättat av allt annat som finns i dagvatten. För att komma runt problemet, behövs en absorbent som bara tar PFOS/PFAS och är effektiv för de låga halter som föreligger.

Utmaningen med att rena dagvatten är att det kan innehålla så många olika typer av föroreningar. Det duger inte med vanlig filtermassa, som ”silar mygg och släpper igenom kameler”. Därför är Swedrop bestyckad med minst tre specifika absorbenter, som tar upp olika typer av föroreningar (olja, tungmetaller, organiska föroreningar m.m.). Därtill har vi utvecklat några varianter, inriktade på särskilda typer av problem med förorenat dagvatten.